Dokumenty

do Studium Psychologii Integracyjnej

na kierunki: psychotronika, biotronika

oraz

do Studium Psychologii i Psychoterapii

na kierunek: psychoterapia

przyjmujemy do końca sierpnia b.r.


tel. 577 950 470

e-mail: studium@psychologia.org.pl


NAJPRAWDOPODOBNIEJ NAJNIŻSZE CZESNE W POLSCE
W SZKOŁACH O PODOBNYM PROFILU !!!

IPS - Studium Psychologii