Opłaty na kierunku psychoterapia:

 • opłata wstępna za naukę (wpisowe) - 300 zł

 • opłata za egzamin wstępny 30 zł

 • opłata za warsztat szkoleniowy 6 dniowy (raz na semestr) - ok. 800 zł (cena zawiera koszt szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia)
 • miesięczna opłata za naukę: 230 zł/miesiąc (za wakacje nie ma opłat):
  -nabór jesienny - za I rok nauki: od października do czerwca/9miesięcy/po 230zł miesięcznie  (za wakacje nie ma opłat!)
  - nauka kończy się po 2,5 roku w marcu.
  -nabór zimowy za I semestr nauki: od marca do czerwca/4 miesiące/po 230 zł miesięcznie (za wakacje nie ma opłat!) - nauka kończy się po 2,5 roku w listopadzie.

    LUB:
 • opłata 175 zł miesięcznie przez cały rok;


Opłaty na kierunku coaching:

 • opłata wstępna za naukę 220 zł (wpisowe)
 • opłata za egzamin wstępny: 30 zł
 • miesięczna opłata za naukę:  300 zł/miesiąc (za wakacje nie ma opłat):
              - nabór jesienny - za I rok nauki: od października do czerwca/9miesięcy/po 300 zł miesięcznie
              (za wakacje nie ma opłat!).

               - nabór zimowy za I semestr nauki: od marca do lutego/9 miesięcy/ po 300 zł miesięcznie
              (za wakacje nie ma opłat!).

 • opłata za warsztat szkoleniowy 6 dniowy (raz na semestr) - ok. 800 zł (cena zawiera koszt szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia)


Słuchacze opłacający z góry jednorazowo cały semestr w październiku i w marcu mają prawo skorzystać z 5% rabatu.

Opłata wstępna za naukę zostaje zwrócona w następujących przypadkach:
-zgłoszenia rezygnacji z nauki co najmniej  na 48 godzin przed wyznaczoną datą rozmowy kwalifikacyjnej, po potrąceniu 5% wpłaty (koszt przelewu lub przekazu, koszt odesłania dokumentów)
-nie zakwalifikowania kandydata przez komisję w całości wpłaconej kwoty.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej i zajęciach nie zwalnia od opłat.

IPS - Studium Psychologii